20/11/09

Θ. Καλαϊτζης: «Δεν εξέπεσα του αξιώματός μου…»


ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΙΣ ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑ


Σε προσωρινή αργία λόγω ενός προσωπικού επαγγελματικού θέματος που βρίσκεται στη Δικαι-οσύνη και όχι σε έκπτωση αξιώματος από το Δήμο Ξάνθης, βρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Καλαϊτζής.
Με επιστολή που απέστειλε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξεκαθαρίζει ότι «νομίμως άσκησε τα καθήκοντά του στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφού παρέλβα την απόφαση της Περιφέρειας μετέπειτα», ενώ κάνει σαφές ότι θα διεκδικήσει «κάθε ηθική βλάβη, μετά την αθώωσή του από το δικαστήριο, την οποία θεωρεί και σίγουρη…»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Καλαϊτζής, απαντά εμμέσως πλήν σαφώς και στον επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Πούλιο που σε χθεσινή του ανακοίνωση είχε προτρέξει των εξελίξεων και χα-ρακτήρισε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου «έκπτωτο».

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
Στην επιστολή του λοιπόν, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, αναφέρει:
«Κύριοι Συνάδελφοι,
Εδώ και τρεις ημέρες, στον τοπικό τύπο, αλλά και από μερικούς από εσάς λέγονται διάφορα για το πρόσωπό μου, αλλά και για την θεσμική λειτουργία μου από την θέση του Προέδρου του Δη-μοτικού Συμβουλίου.
Τα περισσότερα από αυτά είναι ανυπόστατα ή τουλάχιστον διαστρεβλωμένα σε σημείο που πολλά από τα λεγόμενα να με θίγουν και ως πρόσωπο.
Σύμφωνα λοιπόν με το Σύνταγμα, τους νόμους αλλά και την νομική θεωρεία, κανένας δεν είναι ένοχος μέχρι να τελειώσει η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσής του. Υπάρχει το γνωστό σε ό-λους τεκμήριο της αθωότητας και ταυτόχρονα η προστασία του οποιουδήποτε πολίτη, ακόμη και των δημοσίων προσώπων, από την δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων, πολύ δε μάλιστα που στην περίπτωσή μας δεν άπτονται καθόλου του Δήμου Ξάνθης και της λειτουργίας μου ως Δημοτικού Συμβούλου. Κατά την άποψή μου η όλη υπόθεση προέρχεται από παρεξήγηση στον εργασιακό μου χώρο και πολύ σύντομα θα αποδειχθεί η αθωώτητά μου.
Για την εκκρεμή αυτή υπόθεση, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, με έθεσε σε προσωρινή αργία όπως προβλέπει ο Δ.Κ.Κ., μέτρο απλά και μόνο διοικητικό και όχι όπως κάποιοι κακόβου-λα και κακοπροαίρετα προσπαθούν να περάσουν ως έκπτωσή μου από το τιμητικό για εμένα α-ξίωμα. Βιάστηκαν πολύ. Να επισημάνω επίσης ότι σε περίπτωση αθώωσής μου, που είναι σχε-δόν σίγουρο, τότε το μέτρο αυτό είναι σαν να μην έχει επιβληθεί ποτέ. Παραμένω Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συβουλίου Ξάνθης και είναι τιμή μου που υπηρετώ αυ-τόν τον θεσμό ανελλειπώς 24 χρόνια. Δεν μπορεί μια τέτοια περίπτωση να προσπαθούν κάποιοι να την χρησιμοποιούν πολιτικά ενώ δεν άπτεται της πολιτικής, νομίζοντας ότι θα προσπορίσουν ιδιοτελώς κάποια πολιτικά οφέλη, σε βάρος εμού αλλά και του Δημάρχου Ξάνθης.
Νομιμότατα παρέλαβα ενυπόγραφα την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στις 19/10/2009, και από τότε μέχρι και σήμερα δεν άσκησα καμία διοικητική πράξη που να άπτεται των καθηκόντων μου ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης. Ενημέρωσα δε τον ανα-πληρούντα εμένα Αντιπρόεδρο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώνεται σήμερα, απλά και μόνο, χωρίς να έχει την δυνατότητα να πράξει οτιδήποτε, μια που δεν το αφορά. Επισημαίνω ότι η α-πόφαση είναι έγγραφο εμπιστευτικό και η διαρροή του περιεχομένου του από τον οποιοδήποτε δημιουργεί και ευθύνες
Παράλληλα ενημερώνεται σήμερα διότι, όπως κάθε πολίτης έτσι και εγώ άσκησα όλα τα ένδικα μέσα που διαθέτω κατά της παραπάνω άδικης απόφασης. Κατέθεσα άμεσα προσφυγή στις 21-10-2009 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία συζητείται στις 3/12/2009, και ταυτό-χρονα κατέθεσα στις 26/10/2009 προς τον κ. Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αίτηση αναστο-λής της απόφασης, όπως είχα το δικαίωμα. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχω λάβει απάντη-ση ούτε θετική, ούτε αρνητική, παρότι έχουν περάσει 25 ημέρες, μια που το εδώ γραφείο της Περιφέρειας δεν είχε αποστείλει μέχρι και προχθές την αίτησή μου στην Κομοτηνή με την αιτι-ολογία ότι δεν υπάρχει Γενικός Γραμματέας. Περίμενα μέχρι σήμερα, οπότε και όφειλα να ενημε-ρώσω το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποχή μου από τα καθήκοντά μου και μόνο, όπως και το κάνω.
Και για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση και κάποιοι να μην χρησιμοποιούν προσωπικά θέμα-τα για ευτελείς πολιτικούς σκοπούς, σας ενημερώνω ότι κανένα πρόβλημα νομιμότητας των α-ποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2009 δεν υπάρχει και οι λέγοντες το αντίθετο, καλό θα ήταν να ενημερωθούν από νομικούς και όχι κάποιους που νομίζουν ότι γνωρί-ζουν τους νόμους, ότι οι ατομικές διοικητικές πράξεις και μάλιστα οι δυσμενείς, ισχύουν από την επίδοσή τους στον ενδιαφερόμενο και όχι από την έκδοσή τους, δεν έχουν αναδρομική ισχύ και στην περίπτωση μας υπεύθυνος για την συμμετοχή μου ή όχι στα όργανα είμαι εγώ και όχι ο κύ-ριος Δήμαρχος. Την απόφαση δεν την εκτελεί ο Δήμαρχος !!!
Αν υπήρχε θέμα συμμετοχής μου στα όργανα, τότε αρμόδιο όργανο αυτεπάγγελτα ήταν η Περι-φέρεια. Καμία παραπομπή απόφασης του Δ.Σ. της 14-10-2009 για ακύρωση δεν υπάρχει.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που δεν χρησιμοποιούν και δεν εμπλέ-κουν προσωπικά μου θέματα με την πολιτική μου δραστηριότητα.
Με εκτίμηση και σεβασμό
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου»

Δεν υπάρχουν σχόλια: