25/9/09

Η «επόμενη μέρα» του ΤΕΜΠΜΕ


Σ. ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ: «ΝΑ ΜΕΤΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ»

Ο απολογισμός της προσπάθειας που έγινε από την ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω ενός ανενεργού και όχι δικής της εμπνεύσεως και πρωτοβουλίας θεσμού, όπως είναι αυτός του Ταμείου Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ μικρών Επιχειρήσεων, γνωστότερου και ως ΤΕΜΠΜΕ, δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως θετικός. Τους αρνητικούς χαρακτηρισμούς για τα αποτελέσματα της προσπάθειας τους δίνουν μάλιστα στα συμπεράσματά τους οι ίδιοι οι μικρομεσαίου επαγγελματίες, μέσα από την μέχρι σήμερα εμπειρία χρήσης των προγραμμάτων στήριξης του συγκεκριμένου ταμείου.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 2 ΦΑΣΕΩΝ

Όπως προκύπτει από στοιχεία που έδωσε τελικά στην δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης η αξία των εγκεκριμένων δανείων που δόθηκαν μέσω του ΤΕΜΠΜΕ υπερέβη τα 720 εκατομμύρια ευρώ και διασφαλίστηκαν περισσότερες από 36.000 θέσεις εργασίας. Παράλληλα περισσότερες από 10.000 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενισχύθηκαν στη Β’ Φάση του ΤΕΜΠΕ, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, που δανειοδοτήθηκαν κατά την Α’ Φάση.
Το 90% των δανείων, δηλαδή περισσότερα από 9.000 δάνεια, δόθηκαν σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν από 0 έως 9 εργαζόμενους. Ο μεγαλύτερος αριθμός δανείων δόθηκε στις περιφέρειες της Αττικής (3.552) και της Κ. Μακεδονίας (1.675), όπου εδρεύουν και οι περισσότερες επιχειρήσεις της Ελλάδας.
Κύριοι κλάδοι που ενισχύθηκαν, σε ποσοστό άνω του 80% των δανείων που δόθηκαν, ήταν το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, τα ξενοδοχεία - εστιατόρια, η πώληση, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων - οχημάτων, οι κατασκευές και η βιομηχανία τροφίμων - ποτών.

ΟΕΒΕΞ: «ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ»

Διαφορετικές όμως είναι οι εκτιμήσεις των επαγγελματιών οι οποίοι κάνουν την δική τους αποτίμηση των παρεμβάσεων που έγιναν για την ενίσχυσή τους, λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στην «Θ» ο Σωτήρης Τσιακίρογλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών του νομού Ξάνθης, «το μέτρο στην εφαρμογή του αποδείχτηκε εξαιρετικά αναποτελεσματικό, Στην πρώτη φάση οι προϋποθέσεις ήταν τέτοιες που τελικά ενισχύθηκαν σχεδόν αποκλειστικά άνθρωποι που δεν είχαν ανάγκη, αφήνοντας έξω επαγγελματίες και επιχειρηματίες που πραγματικά «πνίγονταν» από οφειλές λόγω ακριβώς της κρίσης. Σε αυτή την φάση φάνηκε ξεκάθαρα και ο αρνητικός ρόλος των τραπεζών ο οποίος οδήγησε τελικά να ενισχυθούν όσοι είχαν μεγάλες …καταθέσεις και όχι ανάγκες!». Δυσμενέστερη είναι όμως η κριτική του κυρίου Τσιακίρογλου και για την δεύτερη φάση του προγράμματος για την οποία τονίζει ότι «αποτέλεσε πραγματική κοροϊδία για όλους μας. Από την μία υπήρξε ένα χαμηλό επιτόκιο ώστε να αποτρέψει την κερδοσκοπική εκμετάλλευση που έκαναν ορισμένοι, όμως από την άλλη χρέωνε τις ενισχύσεις ως …έσοδο (!) τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, εξανεμίζοντας το όποιο όφελος μέσω της φορολογίας που τους επιβαλλόταν λόγω των αυξημένων εσόδων που εμφάνιζαν από τις ίδιες τις ενισχύσεις…».
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ

Δεδομένης της εμπειρίας από τις παρεμβάσεις ενός φορέα ο οποίος είχε προταθεί από τους επαγγελματίες από το 1995 αλλά λειτούργησε μόνο μετά από πρωτοβουλίες και πιέσεις των ίδιων μόλις το 2004 – 2005, ποιο μπορεί να είναι το μέλλον αυτού του φορέα ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά υπέρ των μικρομεσαίων; Την απάντηση φαίνεται πως την έχουν και πάλι οι ίδιοι ο μικρομεσαίοι επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Σύμφωνα με τον Σωτήρη Τσιακίρογλου «η μόνη ρεαλιστική αλλά και πραγματικά χρηστική πρόταση για να μπορέσει να μεταξελιχθεί το ΤΕΜΠΜΕ σε έναν φορέα με ουσιαστική συνεισφορά στην στήριξη των μικρομεσαίων είναι να μετατραπεί σε μία τράπεζα μικρομεσαίων που να μπορεί να υποστηρίξει την ύπαρξη ρευστότητας στην αγορά, με χαμηλό κόστος, κάτι που θα είναι προς όφελος όλων».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΛΗΓΑΡΔΑΚΗΣ
syligardakisg@yahoo.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: