2/12/09

Οι προτάσεις Πούλιου για τα έργα υπήρχαν ήδη στο Πρόγραμμα του Δήμου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ


Μία προς μία απαντώνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών οι δεκατέσσερις προτάσεις της δημοτικής παράταξης «Πολίτες για την αλλαγή» επί του «Σχεδίου προγράμματος τεχνικών μελετών & έργων έτους 2010».Με έγγραφο που υπογράφει η προϊσταμένη των Τεχνικών Υπηρεσιών και Αικατερίνη Μανά και που από προχθές έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του δήμου Ξάνθης, απαντώνται –όπως παρακάτω- οι δεκατέσσερις προτάσεις Πούλιου.
Συνομιλώντας για το ζήτημα με τον δήμαρχο Ξάνθης κ. Μιχάλη Στυλιανίδη, δήλωσε ότι οι προτάσεις εξετάστηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία και σημείωσε: «Αυτό που έχω να πω, είναι ότι οι περισσότερες προτάσεις καλύπτονται από το πρόγραμμα που έχει κάνει ο δήμος. Ένα πρόγραμμα με έργα γενικής μορφής, που μέσα του περιλαμβάνει πολλά εξ αυτών». Τα αυτά επανέλαβε και η προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου κα Αικατερίνη Μανά: «Σχεδόν όλα εμπεριέχονται στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου, με διαφορετικούς τίτλους. Η αντιπολίτευση έκανε τις προτάσεις της κι εμείς απαντήσαμε».
Ως γνωστόν, η δημοτική παράταξη «Πολίτες για την αλλαγή» υπέβαλε δεκατέσσερις προτάσεις, συνοδεύοντάς τις με την εξής μακροσκελέστατη πρόταση-εξήγηση: «Κατόπιν εξέτασης του Σχεδίου Προγράμματος Τεχνικών Μελετών & Έργων έτους 2010 για τον Δήμο Ξάνθης που μάς κοινοποιήθηκε μετά από δικό μας αίτημα από τον Δήμο στις 16.11.09 προκειμένου να καταθέσουμε παρατηρήσεις, συγκεντρώσαμε στο πλαίσιο της συζήτησης του Σχεδίου με την τοπική κοινωνία, κωδικοποιήσαμε και αποστείλαμε, τη Δευτέρα 23.11.09 στο Δήμαρχο Ξάνθης και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την Πέμπτη 26.11.09 στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, τις ακόλουθες προτάσεις ζητώντας να συμπεριληφθούν ή εξειδικευτούν στο Πρόγραμμα Τεχνικών Μελετών & Έργων του Δήμου για το 2010».

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σε μία εκάστη πρόταση των «Πολιτών για την αλλαγή» απαντά η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, με έγγραφο που υπογράφει η προϊσταμένη της και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του δήμου. Παραθέτουμε αυτούσια την απάντηση:
«Σχετικά με την ένταξη τεχνικών έργων και μελετών στο πρόγραμμα του Δήμου Ξάνθης του έτους 2010, εξετάσαμε λεπτομερώς και διεξοδικώς την πρότασή σας και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :
1Α) Εκπόνηση μελέτης για τη σταδιακή ανάδειξη & αξιοποίηση των παραδοσιακών οικισμών στον ορεινό όγκο των Κιμμερίων. Προκειμένου να εκπονηθεί μελέτη απαιτούνται συγκεκριμένες κατευθύνσεις που πρέπει να μας διευκρινίσετε.
1Β) Ασφαλτόστρωση δρόμων και ηλεκτροδότηση οικισμών ορεινού όγκου Κιμμερίων. Η ασφαλτόστρωση προβλέπεται σε δύο (2) έργα στον κωδ. 30.7323 με τίτλους Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις δρόμων ορεινής περιοχής (ΣΑΤΑ) και Αγροτική οδοποιία τοπικού διαμερίσματος Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης (Αλ.Μπ.)
Για την ηλεκτροδότηση έχουν γίνει ήδη ενέργειες με σχετικά έγγραφα από 11-02-09.
2) Κατασκευή ποδηλατοδρόμου στην περιοχή της Εκτενεπόλ. Προβλέπεται κατασκευή ποδηλατοδρόμων συνολικού μήκους 3.200 μέτρων
σε δύο (2) έργα στον κωδ.30.7323 με τίτλους Διαμόρφωση κόμβου Ηλιουπόλεως & Εθ. Αιμοδότη (ΕΣΠΑ) και Επέκταση τμήματος οδού Σάρδεων (ΕΣΠΑ).
3) Εκπόνηση μελέτης για σταδιακή κατασκευή ποδηλατοδρόμων στον ιστό της πόλης σε βάθος χρόνου. Έχουμε εκπονήσει ήδη μελέτη κατασκευής ποδηλατοδρόμων στο κέντρο της πόλης, στην οποία αντιμετωπίζουμε πολλαπλά προβλήματα εφαρμογής.
4) Ανακαίνιση & επέκταση του υφιστάμενου δημοτικού υπόγειου χώρου στάθμευσης επί της οδού Ηρώων & εξέταση του ενδεχομένου σύμπραξης με
ιδιώτες. Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι η κατόπιν διαγωνισμού παραχώρησή του σε ιδιώτη που θα αναλάβει την ανακαίνιση και λειτουργία του.
5) Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση της παλιάς Ζωαγοράς με δημιουργία πολυχώρου, κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων και
ανάπλαση του χώρου λαϊκής αγοράς Προβλέπεται στον κωδ. 30.7323 έργο με τίτλο Διανοίξεις οδών στην περιοχή λαϊκής αγοράς και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής (ΕΣΠΑ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ)Προβλέπεται επίσης η μεταφορά των συνεργείων στον παλιό καπνικό σταθμό και η σταδιακή αξιοποίηση του δημοτικού οικοπέδου.
6) Αξιοποίηση του άλσους του Λιμνίου προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης περιβάλλοντος σχολικών εκδρομών με υποστηρικτικές υπηρεσίες
ψυχαγωγίας για τη μαθητιώσα νεολαία. Προβλέπεται στον κωδ. 30.7322 έργο με τίτλο Αξιοποίηση περιοχής Λιμνίου (ΕΣΠΑ- ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ)
Για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες ψυχαγωγίας για τη μαθητιώσα νεολαία, θα χρειαστούμε διευκρινίσεις.
7) Αξιοποίηση του Κοσύνθου με δημιουργία παρόχθιων μονοπατιών. Προβλέπεται στον κωδ. 30.7322 έργο με τίτλο Διαμόρφωση ευρύτερης περιοχής στη θέση της προς κατασκευή πεζογέφυρας στο ποταμό Κόσυνθο (ΕΣΠΑ- ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ).
8) Αξιοποίηση του περιαστικού άλσους του Ευμοίρου προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης περιβάλλοντος σχολικών εκδρομών με υποστηρικτικές
υπηρεσίες ψυχαγωγίας για τη μαθητιώσα νεολαία. Το άλσος Ευμοίρου εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δασαρχείου και στο έργο που υλοποιήσαμε πρόσφατα εξαντλήσαμε όλες τις επιτρεπόμενες παρεμβάσεις. Για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες ψυχαγωγίας για τη μαθητιώσα νεολαία, θα χρειαστούμε διευκρινίσεις.
9) Ονοματοθεσία οδών οικισμών δημοτικών διαμερισμάτων & πρόγραμμα αποκατάστασης ονοματοθεσίας οδών στην πόλη της Ξάνθης, με σχετική σήμανση. Η ονοματοθεσία οδών αποτελεί αρμοδιότητα επιτροπής που συγκροτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η σήμανση προβλέπεται στον κωδ. 30.7333 με τίτλο Τοποθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης & ονοματοθεσίας οδών (ΣΑΤΑ).
10) Κατασκευή παιδικής χαράς στο Πετροχώρι. Προβλέπεται στον κωδ. 30.7322 έργο με τίτλο Ανάπλαση Κ.Χ. οικισμών τοπικού διαμερίσματος Ευμοίρου Δήμου Ξάνθης (Αλ. Μπ.).Επί πλέον προσθέσαμε κατασκευή παιδικής χαράς στον κωδ. 30.7322 στο έργο με τίτλο Δημιουργία παιδικής χαράς στον οικισμό παλιννοστούντων & στο Πετροχώρι & χώρου αναψυχής στο Εύμοιρο (ΣΑΤΑ).
11) Ασφαλτόστρωση δρόμων Λεύκης. Προβλέπεται στον κωδ. 30.7323 έργο με τίτλο Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών (ΣΑΤΑ)
12) Κατασκευή αγροτικού ιατρείου στη Λεύκη. Δεν ανήκει στις αρμοδιότητές μας
13) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου υδραγωγείου Λεύκης. Εκτελείται από τη ΔΕΥΑΞ
14) Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου, πάρκου αναψυχής & παιδικών χαρών στα Κιμμέρια. Προβλέπονται δύο (2) έργα στον κωδ. 30. 7321 με τίτλο Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου αθλοπαιδιών (ΕΣΠΑ- ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ) και στον κωδ. 30.7322 με τίτλο Ανάπλαση Κ.Χ. οικισμού Κιμμερίων (Αλ. Μπ.)Επί πλέον προσθέσαμε στον ίδιο κωδ. έργο με τίτλο Ανάπλαση πλατείας στα Κιμμέρια (ΣΑΤΑ). Η διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Αικατερίνη Μανά».
Θοδωρής Μπακάλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: